Feature

En stor fördel med webbutbildning är att du kan mäta utbildningsinsatsen!

Vi tillhandahåller kompetenshöjande utbildningskoncept för olika branscher. Med interaktiv e-utbildning som verktyg har Visuell Kommunikation skapat ett tillgängligt samt pedagogiskt, kvalitetssäkrat och effektivt innehåll för flera olika branscher.

Interaktiv e-utbildning, en investering som ger resultat!

E-utbildning är väl fungerande och kostnadseffektivt sätt att uppnå kompetenshöjning. E-utbildning är lättillgängligt och fungerar även för stora eller geografiskt spridda målgrupper. Men det gäller att nå era mål för att ni ska få valuta för investeringen. Med vår samlade expertis inom design, produktion, foto/film, programmering, manus och pedagogik, får ni en effektiv arbetsgång och en kvalitetsprodukt som når hela vägen fram.

Pedagogik

Pedagogik

Vi ser till att skapa engagemang och lustfyllt, långsiktigt lärande.

Projektledning

Projektledning

Vi tar helhetsansvar och ger trygghet och stöd genom hela processen.

Video och 3D

Video och 3D animationer

Inga stillbilder eller PowerPoint utbildning bara video och 3D animationer.

Ekonomiskt

Ekonomiskt

Kostnaderna för resor, logi, lärare och läromedel minskar betydligt.

Tidseffektiv

Tidseffektiv

Det är lätt att nå ut till en bred grupp och många kan göra utbildningen samtidigt.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Kunskapsnivån är mätbar och kvalitetssäkring genomförs med varje elev.

Vi har minimerat arbetsplatsolyckorna!

"Apply Emtunga är en ledande leverantör av bostadsmoduler till offshore industrin i snart 40 år. Vårt HMS arbete är systematiskt med målet att skapa förståelse och ansvar för de rutiner och procedurer vi har för hälsa och säkerhet för våra anställda samt skydda vår miljö. Genom att använda ett interaktivt e-utbildningsprogram, som levererats av Visuell kommunikation AB, har vi minimerat arbetsplatsolyckorna. E-utbildningen är ett verktyg som ger oss möjlighet att mäta hur väl man klarar av säkerhetsutbildningen. Den ingår även i vår guideline SafeStep som är kärnan i vårt HMS arbete. E-utbildningen är även ett användbart verktyg för våra underleverantörer. Ett exempel är att vi får en hel del data genom att följa hur varje elev genomför utbildningen och det ger oss värdefulla möjligheter evaluera insatser och därmed minimera risker att vi har personer som inte förstår våra HMS rutiner. Det ger oss även en användbar dokumentation gentemot våra kunder som visar vårt ständiga förbättringsarbete med HMS frågor. Vi ser även på möjligheter att anpassa utbildningen så att den kan genomföras i mobiltelefonen".

Karl-Axel Dahlberg, HSE Project Manager
Apply Emtunga

E-utbildning kan rädda liv!

Visuell Kommunikation har sedan 1996 producerat enkla, pedagogiska och användarvänliga interaktiva utbildningskoncept på CD-ROM. Idag sker e-utbildning via en egenutvecklad distributionsplattform på Internet. Ett exempel är genomförandet av HSE-konceptet (hälsa, miljö och säkerhet) på olika arbetsplatser inom offshoreindustrin. Andra områden inkluderar utbildning av nyanställda, hantering av kemikalier till pappersblekning och etylenaminer, hantering av lastväxlare & liftdumper och utbildning i smörjolja, hantering av gasol, utbildning av hästryttare, hantering av medicinteknisk utrustning, introduktion för nyanställda och hälsocoach för Nordic Walking.

Exempel på våra e-utbildningar

Vi använder uteslutande videoprogram och PDF-filer i våra framgångsrika utbildningskoncept. Våra program talar inte om hur du skall göra utan beskriver varför du skall göra och tänka rätt från början.
  • Stavakademin
  • Akzo Nobel
  • Liftdumperutbildning
  • Apply Emtunga

Ekman & Schultz Gruppen AB
Varbergsvägen 438
519 31 Horred
0340-653700