Start > Pris

Pris

Pris eller värde på vår insats?

Denna sida är förmodligen den mest besökta och därför får vi tillfälle att bevisa hur viktigt det är med en hemsidas navigering och innehåll. Det är få B2B som har en prislista ute på nätet dels på grund av konkurens och transparens.

Generellt kan man säga när det gäller en videopresentation är det antalet inspelningsdagar som styr kalkylen och hemsidans omfång i antalet sidor som är avgörande för hur den budgeten utformas. Men behöver du ett estimat, en budgetoffert då räcker det att du fyller i vårt formulär här!

Idag är det möjligt att producera video med ”High Production Value” till ett mycket rimligt pris. Vi tillämpar alltid fasta priser i våra produktioner utan att tumma på kvalitén.

Antingen så beställer du några av våra färdiga projekt (Mikrovideo) eller så gör vi en skräddarsydd produktion med följande arbetsmodell.

Arbetsmodell för videoproduktion.
Brief (förstudie)
Brief från kund om den film man vill ta fram, syfte, förväntningar och budget.
Uppstart/Pre-production
Idé och koncept och vid behov en strategi tas fram och presenteras.
Filmning/Produktion
När ni väljer att gå vidare efter att vi presenterat Idé och koncept, startar vi upp filmning eller produktion, beroende på vilken typ av film vi producerar.
Post-production
Klippning av filmen genomförs och presenteras. Ljud-/musikval och mix samt eventuell voice over läggs på – förslag presenteras på musik redan i pre-production
Leverans
Färdigklippning, färger, grafik och en slutlig post-production presenteras. Leverans och lansering av film

Arbetsmodell för hemsidor.
Den enklast är en "one page" det är en hemsida med endast en förstasida eller så kan vi erbjuda en mer klassisk modell med flera sidor och då arbetar vi efter en standardmodell.
Förstudien
Vid större projekt startar vi med en förstudie. Under förstudien definierar vi tillsammans med dig, syftet med din hemsida, vilken målgrupp du vill nå och hur du ska uppnå detta. Förstudien är en viktig del, för att projektet redan från start ska bli så optimalt som möjligt.
Strukturskisser
För att tydliggöra för dig hur vi tänker oss att din webbplats kommer att fungera och vara strukturerad, tar vi ofta fram strukturskisser (wireframes). Detta gör projektet mindre abstrakt redan i ett tidigt skede.
Design
Utifrån våra samtal, förstudien och strukturskisser, tar vi fram förslag på hur din hemsida ska se ut när den är klar. Designförslagen är som stora digitala bilder på din framtida hemsida, men det finns inga funktioner ännu.
Utveckling
När designen är klar och godkänd av dig, börjar vi arbetet med att utveckla och bygga din hemsida. Det är nu alla smarta funktioner byggs, strukturen tar form och alltihop kläs i en riktigt snyggt förpackning.
Testning
Din hemsida byggs upp på en projektplats. Det gör att din befintliga hemsida kan leva sitt eget liv, tills dess att din nya är klar. Vi testar noga alla funktioner, att hemsidan fungerar och ser ut som den ska på olika enheter.
Leverans
Du får åtkomst till projektplatsen och kan i din egen takt börja bygga upp din nya hemsidan med innehåll såsom texter, bilder och filer. När du känner dig klar, hjälper vi dig att lansera din nya hemsida.
Support
Du kan alltid kontakta oss för support och hjälp. Oavsett om det är för att du kört fast med något, har en ny idé eller vill vidareutveckla hemsidan.
Utbildning
Det krävs ingen speciell utbildning i hur du uppdaterar olika delar i hemsidan. Du lär dig snabbt de grundläggande funktionerna och logiken i vårt enkla publiceringsverktyg.

Vi anser att en seriös budget görs först när man vet vilka förutsättningar som gäller och det vet vi efter ett personligt möte. Det som skiljer oss åt från övriga i branschen är att vi alltid har fasta priser genom hela kedjan från våra underleverantörer till dig som kund och vi har aldrig spräckt en budget!

Det är både djärv och svårt att vidimera så här handlar det helt enkelt vår om trovärdighet. Kontakta oss för ett personligt besök!